Elektrický valec teplovodné ohrievače

- Oct 16, 2017 -

Pre naftové ohrievače, teplo sa generuje a prenášané prvok elektricky vyhrievaná ponorený do vodivého olej, take vedenie tepla olej ako médium, použite obehové čerpadlo, účinnosť tepla vedenie oleja nesie kvapalnej fázy obehu, prenáša teplo na použitie jedného alebo mnoho použití tepelných zariadení po tepelné zariadenia unloads, prechádza cez obehové čerpadlo, vráti ohrievač, absorbuje teplo, prechádza na tepelné zariadenia.

Related Products